การแสดงผล C C C
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
74380 23/02/2567 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2566 57
64557 15/11/2566 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 84
44326 20/04/2566 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 114
37436 24/02/2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2565 137
12439 27/04/2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 209
10591 12/04/2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2564 176
52192 01/06/2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2563 326
48159 30/04/2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2562 178
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 2.621 s