การแสดงผล C C C
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
44326 20/04/2566 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 28
37436 24/02/2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2565 93
12439 27/04/2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 189
10591 12/04/2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2564 156
52192 01/06/2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2563 309
48159 30/04/2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2562 161
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.665 s