CGD Internet
การแสดงผล C C C
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
41617 01/10/2564 O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 20
41614 30/09/2564 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 29
41619 05/02/2563 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน 57
41620 04/02/2563 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 39
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.884 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 13 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 241,565 คน)