CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
63611 20/10/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายบ้านพักคลังจังหวัด จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
63608 20/10/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
63325 16/10/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
63297 15/10/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
63293 15/10/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
62159 02/10/2563 แบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563 4
61970 29/09/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
61968 29/09/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
61963 29/09/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
61959 29/09/2563 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก (ทาวน์เฮาส์ ๔ ยูนิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 282 รายการ
processing time 1.422 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 4 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,192 คน)