การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิ เบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 10/11/2565 143
UPDATE บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง? เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 26/10/2565 117
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Disbursement of the Central Fund ในส่วนที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26/10/2565 91
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกันยายน 65 26/10/2565 90
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565 354
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนสิงหาคม 65 23/09/2565 137
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Disbursement of Central Fund 20/09/2565 75
ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า 20/09/2565 202
UPDATE บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง? ข้อมูล ณ 1 ก.ย.65 01/09/2565 159
รู้หรือไม่! ภาคประชาชน/ภาคธุรกิจ สามารถชำระค่าบริการให้กับภาครัฐ ผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ 31/08/2565 79
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 174 รายการ
processing time 1.633 s