การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ตัวช่วยในการตอบคำถาม? ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง บนเว็บไซต์ www.cgd.go.th และแอปพลิเคชันกรมบัญชีกลาง ผ่าน Chatbot น้องมันนี่มีคำตอบ 12/07/2567 19
สวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 05/07/2567 42
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือนพฤษภาคม 2567 28/06/2567 39
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Disbursement of the Central Fund ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนพฤษถาคม 2567 27/06/2567 29
ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 27/06/2567 37
เตือนภัยมิจฉาชีพ! ส่งหนังสือราชการปลอม แอบอ้างเป็นกรมบัญชีกลาง 26/06/2567 24
"น้องมันนี่" มาสคอต กรมบัญชีกลาง 18/06/2567 69
สวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 06/06/2567 107
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 06/06/2567 33
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือนเมษายน 2567 05/06/2567 53
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 354 รายการ
processing time 1.912 s