การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 23/02/2567 19
กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง 22/02/2567 28
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 21/02/2567 10
ทุนหมุนเวียน คืออะไร? 19/02/2567 34
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Disbursement of the Central Fund ในส่วนที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2567 13/02/2567 44
กรมบัญชีกลางเตือนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระมัดระวัง อาจถูกแอบอ้างการใช้สิทธิ 07/02/2567 44
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567 02/02/2567 35
สวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 02/02/2567 47
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ปี 67 26/01/2567 188
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือนธันวาคม 2566 25/01/2567 55
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 311 รายการ
processing time 2.076 s