การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 65 26/07/2565 84
2 ช่องทางลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension : ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ 25/07/2565 196
บำเหน็จบำนาญของ ส.ส. และ ส.ว. 07/07/2565 209
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 06/07/2565 404
พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 05/07/2565 130
รายงานสถานการณ์ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/06/2565 134
UPDATE บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง? เริ่ม ก.ค.65 เป็นต้นไป 29/06/2565 237
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 65 23/06/2565 95
ทำความรู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มใช้ 1 มิ.ย.65 07/06/2565 315
4 เรื่องไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA 02/06/2565 181
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 161 รายการ
processing time 1.589 s