การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือนกุมภาพันธ์ 2566 27/03/2566 17
ข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566 23/03/2566 23
วิธีรการจ่าย "Comp Code" ที่ Krungthai NEXT เองได้ สบายใจ 22/03/2566 26
การยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิและการทบสิทธิ 20/03/2566 48
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Oisbursement of the Central Fund ในส่วนที่กรมบัญชักลางรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นปีบบประมาณถึงสั้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 15/03/2566 33
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 02/03/2566 87
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 02/03/2566 64
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน 27/02/2566 91
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือนมกราคม 2566 27/02/2566 103
เอกสารประกอบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (เงินชดเชย,เงินดำรงชีพ,เงินค่ารักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ) 21/02/2566 118
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 213 รายการ
processing time 1.827 s