การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รวมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง ในช่วง Work From Home 22/07/2564 53
กรมบัญชีกลาง ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน 16/07/2564 71
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 29/06/2564 127
กรมบัญชีกลาง อนุมัติพ่อนพัน กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) 08/06/2564 293
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2564 25/05/2564 76
ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-Filing (Pensions' Electronic Filing) 18/05/2564 317
แถลงการณ์ กรมบัญชีกลาง สปสช. สนง.ประกันสังคม การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 18/05/2564 186
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการประชุมออนไลน์การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง Work From Home 13/05/2564 222
กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 11/05/2564 99
ทำความรู้จักกับ... ระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบ e-GP แบบออนไลน์ 03/05/2564 69
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 115 รายการ
processing time 1.365 s