CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 24/08/2563 92
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 22/07/2563 81
กรมบัญชีกลางเปิดระบบ E-Filiกg ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ด้วยตนเอง 29/06/2563 253
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 26/06/2563 65
CGD นิวนอร์มัล 01/06/2563 175
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2563 26/05/2563 81
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมีนาคม 2563 28/04/2563 122
ภารกิจกรมบัญชีกลางบรรเทาผลกระทบ COVID-19 06/04/2563 327
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 25/03/2563 98
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมกราคม 2563 26/02/2563 91
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 85 รายการ
processing time 1.233 s