การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 17/05/2567 52
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง ในส่วนที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2567 17/05/2567 25
การปรับฐานงินเดือนข้าราชการกรมบัญชีกลาง รอบแรก '67 07/05/2567 283
สวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 03/05/2567 78
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 03/05/2567 30
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับ 29/04/2567 233
เตือนภัยผู้รับบำนาญ! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพโทรศัพท์แจ้งให้มาติดต่อ ขอรับเอกสาร ช.ค.บ. ที่กรมบัญชีกลาาง 26/04/2567 40
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Disbursement of the Central Fund ในส่วนที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2567 26/04/2567 66
SMS ลักษณะนี้ เป็นของปลอม และไม่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง 23/04/2567 31
เตือนภัย!! มิจฉาชีพออนไลน์ อย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่มิจฉาชีพแจ้ง 23/04/2567 32
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 343 รายการ
processing time 1.848 s