"หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คลิก

     ประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่  คลิก  และผู้ที่มีรายชื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) (17/10/2560)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) ให้แก่ผู้มีสิทธิจำนวน 10 คน พร้อมทดลองใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ที่ติดตั้งบนรถเมล์ธรรมดาของ ขสมก. โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและอธิบายวิธีการใช้งานบัตรสวัสดิการดังกล่าว ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร นำบัตรประชาชนติดต่อขอรับได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียน ใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม)
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top พิธีปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (17/11/2560)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในการปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (2nd ASEAN Countries Public Procurement Knowledge Exchange Forum) หัวข้อ "ความสำเร็จในการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของไทย และการสร้างความร่วมมือด้านวิชาชีพพัสดุในภูมิภาคอาเซียน”โดยมี นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอนันตรา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
พิธีปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย (17/11/2560)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย ให้แก่ข้าราชการกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ และหลักการกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินการทางวินัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั่งเป็นกรรมการทางวินัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top กรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “NBT มีคำตอบ” เรื่อง ความคืบหน้าการแจกจ่ายและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (15/11/2560)
นางสาวทิวาพร ผาสุก ผู้อำนวยการกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “NBT มีคำตอบ” เรื่อง ความคืบหน้าการแจกจ่ายและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางช่อง 11 NBT และ Facebook live ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
กรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “NBT มีคำตอบ” เรื่อง ความคืบหน้าการแจกจ่ายและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรมสังคม
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 41 ปี (17/11/2560)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 41 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อกองทุนกำลังใจพ้นภัยยาเสพติด ณ ห้องโถงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ชั้น 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 41 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ