CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
เจ็บป่วยฉกเฉิน โรงพยาบาลเอกชน 15/02/2561 45
สรุปความก้าวหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12/02/2561 61
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา 23/01/2561 156
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? 04/12/2560 912
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? 04/12/2560 388
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? 04/12/2560 554
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนอย่างไร? 04/12/2560 363
การดำเนินภารกิจในฐาน​ะคณะผู้บริหารการคลัง​ประจำจังหวัด (คบจ.) ของกรมบัญชีกลาง 17/11/2560 209
ผลงานโครงการบัตรสวัส​ดิการแห่งรัฐ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 17/11/2560 162
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ​ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทร​อนิกส์ (e-market) 16/11/2560 370
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 43 รายการ
processing time 0.513 s