CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
14025 24/05/2565 📣📣ระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อยระบบ Live Chat และระบบ IR Online สำหรับให้บริการหน่วยงานของรัฐ ผู้ค้าภาครัฐ บุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 1
13963 24/05/2565 📣📣รับสมัครภาคเอกชน หรือผู้แทนนิติบุคคลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1
13546 11/05/2565 🔰🔰 คลังจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220512001600541 2
12907 09/05/2565 📣📣 ประกาศย้ายที่ทำการสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ สำนักคลังจังหวัดสุรินทร์ มีกำหนดย้ายที่ทำการสำนักงานไปยังอาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2565 3
12940 06/05/2565 📣📣 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ดำเนินโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยการยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3
12791 05/05/2565 📣📣 สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 🔰🔰 >> https://petition.sto.go.th/register << 1
12698 03/05/2565 วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ 3
12690 02/05/2565 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ "มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 และโครงการเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 จังหวัดสุรินทร์ ณ 30 เมษายน 2565"🔰🔰 2
12687 02/05/2565 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ CoST จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565)🔰🔰 4
12685 02/05/2565 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง บุคลากรทุกคนของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ 🔰🔰 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 160 รายการ
processing time 1.594 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,218 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,713,373 คน)