CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
79075 09/04/2567 📣📣สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (Do’s & Don’ts) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน🔰🔰 4
77925 28/03/2567 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านเว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือสแกน QR Code เพื่อประเมินทันที 5
77221 21/03/2567 📣📣สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามหนังสือคณะกรรมการ 7
79136 11/03/2567 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2567 0
76237 01/03/2567 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี หากร้านค้าประสงค์จะใช้เครื่อง EDC ต่อ ในเดือนมีนาคม 2567 สามารถติดต่อชำระค่าบริการรายปี จำนวน 2,100 บาท 1
79135 12/02/2567 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 1
73032 12/02/2567 📣📣แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567🔰🔰 6
72913 09/02/2567 📣📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ได้หลากหลายช่องทาง-->>คลิกเลย‼️ 3
72238 02/02/2567 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือร้านค้า ดังนี้ 0
71442 25/01/2567 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์รายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 https://anyflip.com/nefux/nupt/ 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 315 รายการ
processing time 2.312 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 671 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,516,661 คน)