CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
91634 11/10/2564 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 3
- 22/09/2564 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ นำเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 คณะบุคคล ประเภทแนวคิดกระบวนการทำงานใหม่ ชื่อผลงาน "การยื่นขอรับเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 3
51974 15/09/2564 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กอช. สามารถเลือกโหลดได้ 2 ช่องทางออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน "กอช." และ เว็บไซต์ กอช. "https://eservice.nsf.or.th 8
90082 13/09/2564 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัล “นวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564” ประเภทผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ระดับส่วนภูมิภาค 3
88532 01/09/2564 📣📣 ประชาสัมพันธ์ >>ขอเชิญรับฟังการชี้แจง...... จากกรมบัญชีกลาง 👉"โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" 📚หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/ ว 776 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 📱ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 10
88534 02/08/2564 📣📣 จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้า >> เข้าร่วมประกวด 📍"ร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" 2
80303 17/05/2564 ประกาศ!! สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติงานอยู่อาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (เก่า) ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 27
72676 25/02/2564 โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live 34
71824 15/02/2564 📣📣 ประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย ในพื้นที่ "จังหวัดสุรินทร์" ลงพื้นที่เปิดจุดบริการ "โครงการเราชนะ" เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการเราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ 10
62440 06/10/2563 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 95 รายการ
processing time 1.448 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 189 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,510,383 คน)