CGD Internet
การแสดงผล C C C
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
44167 02/03/2563 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 9
44168 28/02/2563 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 8
44687 18/02/2563 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 5
44677 11/02/2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 10
41646 19/01/2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.159 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 16 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,204 คน)