CGD Internet
การแสดงผล C C C
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07563 06/02/2565 O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy2565) 1
44167 15/12/2564 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 49
44168 28/02/2563 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 13
44687 18/02/2563 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 15
44677 11/02/2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 14
41646 19/01/2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.593 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 33 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,528 คน)