CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
51659 01/06/2563 ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี 2563 141
45273 31/03/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก (Economic and Fiscal Report : EF) ปี 2563 129
18249 24/04/2562 ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 298
16341 21/03/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก (Economic and Fiscal Report : EF) ปี 2562 210
14973 05/03/2562 แบบสอบถามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 ณ เดือน มีนาคม 2562 42
06400 24/10/2561 แบบสอบถามดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัด 48
93009 19/04/2561 ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 295
91615 15/03/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 278
65217 24/04/2560 ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 257
61661 15/03/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 283
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 1.255 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 14 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,202 คน)