CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 14/03/2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนายวรรธนพงศ์ คำดี ผอ.ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 69
- 18/02/2562 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้กับประชาชน 45
- 08/01/2562 โครงการอบรมการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี 36
- 21/12/2561 ส่งบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีเข้า่ร่วมการอบรมและทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของ สขร. 27
- 03/09/2561 ส่งบุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น 26
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 0.824 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 37 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 948,228 คน)