การแสดงผล C C C
รายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
81828 16/05/2567 แผนการดำเนินการกำหนดรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง 181
80630 29/04/2567 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรง ว 246 55
17253 29/04/2567 รายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ 3,405
80072 24/04/2567 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรง ว 228 64
79932 23/04/2567 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาท ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 223 55
78660 03/04/2567 สถิติการเบิกจ่ายยาในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 104
78384 29/03/2567 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว185 236
73432 15/02/2567 กำหนดหลักเกณฑ์และซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน ว 96 109
73339 14/02/2567 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด ว 94 96
68302 27/12/2566 หลักณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 771 174
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 43 รายการ
processing time 1.969 s