กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
32013 26/09/2562 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนสิงหาคม 2562 499
31007 12/09/2562 การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า(ติดรหัส C54หรือรหัสC506) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (OCPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่ามช้จ่ายสูง ว 445 227
31004 12/09/2562 การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์ กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า(ติดรหัสC54 หรือรหัสC506)สำหรับผู้ป่วยโรครูมาติก(RDPA) และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก(DDPA)ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 444 99
30909 09/09/2562 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก(ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) ว 435 1,038
29832 27/08/2562 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 1,087
29376 07/08/2562 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ว 376 3,198
27903 26/07/2562 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562 901
27221 12/07/2562 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ว 339, ว340 1,442
25235 24/06/2562 สรปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 947
23999 14/06/2562 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ว 291 2,227
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 524 รายการ
processing time 1.042 s