กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
12492 31/01/2562 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 1,207
12098 25/01/2562 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย ว 39 476
11815 23/01/2562 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือน มค 62 534
10002 25/12/2561 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง 1,109
09684 19/12/2561 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2,876
08675 29/11/2561 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 1,494
05830 12/10/2561 การกำหนดให้โรงพยาบาลพื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ว 463 485
05662 12/10/2561 โปรแกรมKTB Corporate online version 1.4 สำหรับสถานพยาบาลราบการเมนูที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากเวอร์ขันเดิม 611
04947 03/10/2561 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน ว 449 4,261
04713 02/10/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มเติม ว 448 1,438
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 505 รายการ
processing time 0.696 s