การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
79635 19/04/2567 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ว 214 249
76411 14/03/2567 สิทธิค่ารักษาบุตรขึ้น"ไม่มีสิทธิ"(ส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ) ต้องดำเนินการอย่างไร 654
71979 01/02/2567 รายชื่อสถานพยาบาลที่รองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ (อัพเดท 1 กุมภาพันธ์ 2567) 594
67031 13/12/2566 รายชื่อสถานพยาบาลที่รองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ (อัพเดท 13 ธันวาคม 2566) 468
63855 06/11/2566 การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ว 659 732
59922 27/09/2566 รายชื่อสถานพยาบาลที่รองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ (อัพเดท 26 กันยายน 2566) 959
59861 25/09/2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ว 564 2,433
55270 07/08/2566 แจ้งยกเลิกการให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ว 451 1,182
54913 03/08/2566 รายชื่อสถานพยาบาลที่รองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ (อัพเดท 3 สิงหาคม 2566) 675
53842 20/07/2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต (ฉบับที่2) ว 429 492
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 604 รายการ
processing time 2.143 s