NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
17874 18/04/2562 คลังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไทยนิยม ยั่งยืน) ที่ผลิตรอบ 2 ให้ผู้มีสิทธิ 78,572 ราย 53
17791 17/04/2562 กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2 32
17760 11/04/2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย 3 เดือน และเพิ่มสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 70
17203 04/04/2562 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ มุ่งพัฒนาการคลังให้ยั่งยืน 43
16832 28/03/2562 กรมบัญชีกลางรายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 108
16166 19/03/2562 กรมบัญชีกลางเผยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกประเภทใช้บริการรถไฟฟ้าBTS ได้แล้วทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 120
16164 19/03/2562 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. 20 มี.ค. 62 112
16068 18/03/2562 กรมบัญชีกลางติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบปี 62 ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้า 91
15744 13/03/2562 กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่าย 5 เดือนแรก ก่อนสิ้นไตรมาส 2 49
15673 12/03/2562 กรมบัญชีกลางเผยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV เวอร์ชั่น 4.0 กับรถโดยสาร ขสมก. ได้ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 62 80
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 276 รายการ
processing time 0.981 s