ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
39498 24/01/2563 กรมบัญชีกลาง เผย “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)” ช่วยประหยัดงบประมาณกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท มีหน่วยงานรัฐร่วมจัดทำข้อตกลงกว่า 106 โครงการ 14
38881 14/01/2563 กรมบัญชีกลางเผย ผลใช้จ่ายเงินปี 63 สิ้นไตรมาสแรก 7.65 แสนล้านบาท 110
38555 08/01/2563 ดีเดย์ 10 ม.ค. 63 กรมบัญชีกลาง เริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ 323
38343 03/01/2563 กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 62
38039 25/12/2562 ระบบ e-GP เริ่มออกหนังสือรับรองสินเชื่อ e-Credit Confirmation ด้วยเทคโนโลยี Blockchain 1 ม.ค. 63 100
37976 24/12/2562 กรมบัญชีกลางนำร่องพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังฯ ผ่านระบบ New GFMIS Thai 85
37948 23/12/2562 กรมบัญชีกลางลงนาม MOU เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินรายได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 64
37920 23/12/2562 เรตติ้งดี ร้านค้า “ชิมช้อปใช้” เกินเป้า เพียงพอรองรับ ช้อปปิ้งปีใหม่ 70
37867 20/12/2562 กรมบัญชีกลางลงนาม MOU ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินรายได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 66
37800 16/12/2562 กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 148
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 353 รายการ
processing time 1.14 s