การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33619 26/01/2566 กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 73
32493 17/01/2566 กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณฯ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 214
32070 12/01/2566 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 138
31667 09/01/2566 กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) พร้อมใช้งานแล้ว 153
31311 05/01/2566 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้นปี 65 92
31267 05/01/2566 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ม.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง 153
29797 20/12/2565 กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่ม 7 ธ.ค. 65 264
28339 01/12/2565 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด 162
28337 30/11/2565 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ธ.ค. 65 จ่ายอะไรบ้าง 195
27055 11/11/2565 กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ กรณีพิเศษ (16-18 พ.ย. 65) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 154
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 568 รายการ
processing time 1.747 s