การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
73965 21/02/2567 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” 9
73365 09/02/2567 เตือนภัย!! มิจฉาชีพอาละวาดไม่หยุด แอบอ้างชื่อ “กรมบัญชีกลาง” หลอกลวงผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว 189
72782 08/02/2567 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 65 183
72584 07/02/2567 กรมบัญชีกลางเตือนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระมัดระวัง อาจถูกแอบอ้างการใช้สิทธิ 215
72401 05/02/2567 กรมบัญชีกลางชี้แจง กรณีชายพิการโยกสามล้อจากสุโขทัย เพื่อยืนยันตัวตนขอสิทธิที่กรมบัญชีกลาง 202
72400 05/02/2567 กรมบัญชีกลางแจงแล้ว กรณีชายพิการโยกสามล้อจากสุโขทัย เพื่อยืนยันตัวตนขอสิทธิที่กรมบัญชีกลาง 194
72235 02/02/2567 กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จ่ายอะไรบ้าง 193
71328 26/01/2567 กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 67 เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถเบิกจ่ายงบได้ทันภายในปีงบประมาณ 280
70397 18/01/2567 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบ 67 219
70322 18/01/2567 กรมบัญชีกลางแจง การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในปีงบ 66 แต่ได้รับเงินไม่ครบถ้วน 115
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 628 รายการ
processing time 2.038 s