ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
54915 02/07/2020 4 ก.ค. 63 เฮ!! กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19 34
54546 29/06/2020 กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 54
54210 22/06/2020 กรมบัญชีกลางย้ำ ! ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อรักษาประโยชน์ของตนเอง 69
54209 21/06/2020 กรมบัญชีกลาง ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมทั้งตาราง Factor F ใหม่ 56
54208 20/06/2020 บก.เพิ่มเติมรายการยาในระบบ OCPA สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ 16
53778 19/06/2020 กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน สำหรับผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 88
52132 06/06/2020 กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้น พ.ค. 63 เกินเป้า !! 170
51848 03/06/2020 กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ในช่วงโควิด-19 101
51671 30/05/2020 กรมบัญชีกลาง เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง !! 110
51022 27/05/2020 กรมบัญชีกลาง แจงเกี่ยวกับระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล 215
Record Display 1 to 10 from 401 Records
processing time 1.115 s