ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
57312 03/08/2563 กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS Thai พร้อมยกระดับการให้บริการโดยจัดตั้ง New GFMIS Thai Command Center 17
56652 24/07/2563 กรมบัญชีกลางกำชับ!! ส่วนราชการให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 91
56650 21/07/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30
56136 17/07/2563 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย!! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท 340
55989 16/07/2563 กรมบัญชีกลางเตือน!! อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างรับดำเนินการติดต่อสถานทูตฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษเข้าประเทศไทย โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 100,000 USD 24
55921 15/07/2563 กรมบัญชีกลางชี้แจง กรณีการจ่ายเงินเดือน ขรก. ของ สธ. 95
55226 04/07/2563 กรมบัญชีกลางชี้แจง ยังไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ 128
55056 03/07/2563 กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2563 327
54994 03/07/2563 กรมบัญชีกลางชี้แจงข่าวลือกรณีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยืนยัน! ยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม 128
54915 02/07/2563 4 ก.ค. 63 เฮ!! กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงโควิด-19 401
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 410 รายการ
processing time 1.198 s