การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
59724 25/09/2566 กรมบัญชีกลางแจงหลักการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีเลือกวิธีการใช้สิทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 48
59105 15/09/2566 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26
58793 14/09/2566 กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 173
- 11/09/2566 กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน 246
58334 08/09/2566 กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง 439
57896 04/09/2566 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน 797
56752 23/08/2566 กรมบัญชีกลางผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ เพิ่มความคล่องตัว กรณีหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการพิเศษ 170
55191 07/08/2566 กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง 385
54377 25/07/2566 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายากลุ่มโรครูมาติก 144
53895 19/07/2566 เตือนภัยข้าราชการ ผู้รับบำนาญ อย่าหลงเชื่อ! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง หลอกให้แอดไลน์อัปเดตบัญชีเงินเดือน 271
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 601 รายการ
processing time 1.828 s