การแสดงผล C C C
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
48524 29/04/2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ว 183) 1,236
48523 29/04/2563 หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว. 157) 915
46519 10/04/2563 มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ชุดที่ 1 331
46516 10/04/2563 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (ว 97) 323
43088 10/03/2563 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,046
43083 10/03/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว 23) 2,778
26205 03/07/2562 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 323) 2,849
96929 13/06/2561 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 286) 2,018
95739 23/05/2561 รายงานสถานะการก่อหนี้และการเบิกจ่าย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ,สาธารณสุข ,อุตสาหกรรม ,สรก.ไม่สังกัดฯ ,รัฐสภา ,ศาล ,อิสระ ,สภากาชาดไทย และจังหวัด 570
95737 23/05/2561 รายงานสถานะการก่อหนี้และการเบิกจ่าย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ,คลัง ,ตปท. ,ท่องเที่ยว ,พัฒนาสังคม ,เกษตร ,คมนาคม ,ดิจิตัล ,ทรัพย์ ,พลังงาน ,พาณิชย์ ,มหาดไทย ,ยุติธรรม ,แรงงาน ,วัฒนธรรม ,วิทย์ และสำนักนายกรัฐมนตรี 330
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 47 รายการ
processing time 0.37 s