CGD Internet
การแสดงผล C C C
ติดต่อสำนักงานคลัง
MAPS
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (ตึกใหม่) ถนนแจ้งสนิท
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
 
ท่านสามารถเดินทางมายังสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้ทาง
  • รถยนต์ส่วนตัว/รถจักยายนยนต์ส่วนตัว
  • รถรับจ้าง
โทรศัพท์
0 4571 1523, 0 4571 2343, 0 4571 4206 โทรสารต่อ 323 หรือ 0 4571 2426 กระทรวง (1) 162-4411 กระทรวง (2) 162-4412
พิกัด Google Map
15.802174,104.139586
E-mail
yst@cgd.go.th
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 27 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 217,939 คน)