CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
PAG_6608 04/01/2566 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
PAG_6607 21/12/2565 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
PAG_6606 13/12/2565 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง 21
PAG_6605 24/11/2565 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
PAG_6604 21/11/2565 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0
PAG_6603 16/11/2565 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0
PAG_6602 27/10/2565 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
PAG_6601 27/10/2565 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
PAG_6514 09/08/2565 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
PAG_6513 01/08/2565 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 83 รายการ
processing time 2.022 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 9 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 280,044 คน)