CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
PAG_6302 07/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
PAG_6301 03/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ML 21517015 A5 ) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
PAG_6217 30/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายโทรศัพท์ของสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
PAG_6214 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
PAG_6216 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
PAG_6215 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
PAG_6213 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงานคลังจังหวัด ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
PAG_6212 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ samsung CLP 680ND และ brother MFC 9140 CDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
PAG_6211 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
PAG_6210 18/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 40 รายการ
processing time 1.184 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 96 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 144,720 คน)