CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
05827 16/10/2561 คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานของรัฐ 24
05826 16/10/2561 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา สำหรับหน่วยงานของรัฐ 5
02839 03/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายางจำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
02063 16/08/2561 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
02064 14/08/2561 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
01134 07/08/2561 รายงานขอความเห็นชอบจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 46
01133 25/07/2561 รายงานขอความเห็นชอบการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมราชการ 24
99502 29/06/2561 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
99500 28/06/2561 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
01129 18/06/2561 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง 14
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 70 รายการ
processing time 1.134 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 71 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 112,378 คน)