CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 20/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพานหนะ เพื่อใช้เดินทางไปราชการ 19
- 20/08/2563 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการยานพานหนะ เพื่อใช้เดินทางไปราชการ 18
- 20/08/2563 รายงานขอจ้างเหมาบริการยานพานหนะ เพื่อใช้เดินทางไปราชการ 16
- 20/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
59623 20/08/2563 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
59622 20/08/2563 รายงานขอซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
59621 20/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
- 20/08/2563 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
59617 20/08/2563 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
59610 20/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 245 รายการ
processing time 1.711 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 44 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 209,234 คน)