การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติครบรอบ 61 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 23/05/2567
LINE it! 40
นางณริศรา ขูขุนทด เลขานุการกรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ 61 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล
โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับและรับมอบ
ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
 
รายการภาพ