การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางส่งมอบสิ่งของตามโครงการ “เหลือ - หนูขอ”
ประกาศ ณ วันที่ 17/05/2567
LINE it! 56
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามโครงการ “เหลือ - หนูขอ” โดยเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าอาหารและค่ายารักษาโรค ให้กับน้อง ๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคุณธรรม กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
 
รายการภาพ