การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางส่งมอบสิ่งของตามโครงการ “เติมรักเพื่อน้องสี่ขาช่วยเหลือสัตว์พิการและด้อยโอกาส”
ประกาศ ณ วันที่ 17/05/2567
LINE it! 42
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามโครงการ “เติมรักเพื่อน้องสี่ขาช่วยเหลือสัตว์พิการและด้อยโอกาส” เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบัญชีกลาง
 
รายการภาพ