การแสดงผล C C C
การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17/05/2567
LINE it! 39
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ร่วมกับกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.
รายการภาพ