การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 16/05/2567
LINE it! 20
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปจัดสรรสวัสดิการให้แก่บุคลากร และเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.40 น.
รายการภาพ