การแสดงผล C C C
การประชุมเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 05/04/2567
LINE it! 99
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีผู้แทนสำนักงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 5 เมษายน เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมพิจารณากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทำความตกลงอัตราค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน ของสถานีตำรวจ ภารกิจงานสืบสวน สะกดรอยติดตามจับกุมคนร้ายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ ทั่วประเทศ ภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และงานอำนวยการของหน่วยงานต่าง ๆ ภารกิจของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และภารกิจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล จำนวน 9 โครงการ
รายการภาพ