การแสดงผล C C C
การประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดบริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประกาศ ณ วันที่ 04/04/2567
LINE it! 29
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดบริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เพื่อหารือแนวปฏิบัติการจัดบริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รายการภาพ