การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567
ประกาศ ณ วันที่ 23/02/2567
LINE it! 50
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567 ออนไลน์ผ่านระบบ webex ณ ห้องประชุม สพบ.ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. โดยนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายการภาพ