การแสดงผล C C C
โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) ประเด็น “เตือนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการฯ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระมัดระวังถูกแอบอ้างใช้สิทธิ”
ประกาศ ณ วันที่ 13/02/2567
LINE it! 23
นางสาวทิวาพร ผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) ในรายการฟังชัด ๆ ถนอมจัดให้ เกี่ยวกับ ประเด็น “เตือนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการฯ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระมัดระวัง ถูกแอบอ้างใช้สิทธิ” และประเด็น "เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง หลอกลวงผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
รายการภาพ