การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง บริจาคปฏิทินเก่า เพื่อมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จัดทำหนังสืออักษรเบล
ประกาศ ณ วันที่ 06/02/2567
LINE it! 65
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมนำปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรกรมบัญชีกลาง จำนวน 1,354 ฉบับ มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบล โดยนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.15 น.
รายการภาพ