การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 14 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 06/12/2566
LINE it! 37
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 14 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลและกองทุนสวัสดิการกรมหม่อนไหม โดยมีพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ให้การต้อนรับ ณ กรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
รายการภาพ