การแสดงผล C C C
การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด
ประกาศ ณ วันที่ 01/12/2566
LINE it! 236
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
รายการภาพ