การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ”
ประกาศ ณ วันที่ 01/12/2566
LINE it! 32
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) ในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เกี่ยวกับการยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz. วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.15 น.
 
รายการภาพ