การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลง การจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD)
ประกาศ ณ วันที่ 30/11/2566
LINE it! 34
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลง
การจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยจะออกอากาศในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.
 
รายการภาพ