การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 24 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 17/11/2566
LINE it! 75
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 24 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อการกุศล สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.15 น.
รายการภาพ