การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร
ประกาศ ณ วันที่ 02/10/2566
LINE it! 73
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบปีที่ 51 พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับสภากาชาดไทย โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ