การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 02/10/2566
LINE it! 110
นางสาวทิวาพร ผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารกรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการจัดสวนหย่อมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความสวยงาม รมรื่น รองรับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 133 ปี
รายการภาพ