การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 29/09/2566
LINE it! 51
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ามูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายวิโรจน์ แหวนทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 07.45 น.
รายการภาพ