การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2566
LINE it! 79
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบ 63 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ามูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ โดยนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สำนักงานใหญ่ งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
รายการภาพ