การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2566
LINE it! 112
นางสัญญา ไชยเชียงของ เลขานุการกรม และนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1กระทรวงการคลัง วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
 
รายการภาพ