การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 31
ประกาศ ณ วันที่ 12/09/2566
LINE it! 75
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 31 พร้อมร่วมบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สว.) วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
รายการภาพ