การแสดงผล C C C
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 07/09/2566
LINE it! 94
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดูแล
ความปลอดภัย การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน สถานที่จอดรถ ทีมแพทย์พยาบาล และสำรวจเส้นทางเดิน-วิ่ง ในการจัดกิจกรรม
 
รายการภาพ