การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการข่าวค่ำช่อง 7 ช่วงคอลัมน์หมายเลข 7
ประกาศ ณ วันที่ 05/09/2566
LINE it! 113
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดทำสัญญาและการแก้ไขสัญญาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ณ กรมบัญชีกลาง
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยเทปสัมภาษณ์ดังกล่าว จะออกอากาศในรายการข่าวค่ำช่อง 7 ช่วงคอลัมน์หมายเลข 7 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ช่อง 7 HD)
 
รายการภาพ