การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพทีมงานในการขับเคลื่อนภารกิจคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดของสำนักงานคลังเขต 8”
ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2566
LINE it! 172
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพทีมงานในการขับเคลื่อนภารกิจคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดของสำนักงานคลังเขต 8” และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบนโยบายตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนางสุวณี สุขประวิทย์ คลังเขต 8 พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 8 และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ สำนักงานคลังเขต 8 ได้จัดกิจกรรม “คนคลังรวมพลังทำความดี” โดยปลูกป่าและปล่อยปลา ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางนิล ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
รายการภาพ