การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “ปัญหาและการอุทธรณ์ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” และการสัมมนา เรื่อง “เทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต”
ประกาศ ณ วันที่ 07/08/2566
LINE it! 143
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “ปัญหาและการอุทธรณ์ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 โดยช่วงบ่าย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายชยวีร์ อังศุสิงห์ รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซูเล็ค (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้แทนกลุ่มหนึ่งเฟื้อง) และ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้แทนกลุ่มหกเบี้ย) ร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต” โดยนางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566