การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2566
LINE it! 131
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2566 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน​
ปฎิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
 
รายการภาพ