การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ณ จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ ณ วันที่ 04/07/2566
LINE it! 112
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัดภายในเขตและการสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ โดยนางสุภมาส ประภัสชัย คลังเขต 3 และนางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 3 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
รายการภาพ