การแสดงผล C C C
การประชุมหารือการจัดหางบประมาณส่วนเพิ่มเติมจากงบประมาณของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุดในพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน c
ประกาศ ณ วันที่ 23/06/2566
LINE it! 82
ร้อยตำรวจโทหญิงศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายอติโชค ผลดี อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายฤชา วราทร ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และนายไพบูลย์ พลประจักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมประชุมหารือกรณีการจัดหางบประมาณส่วนเพิ่มเติมจากงบประมาณของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุดในพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน c ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 มิถุนายน 2566
รายการภาพ